Mój Katecheta – słucha, rozumie, towarzyszy

Pod hasłem „Mój Katecheta – słucha, rozumie, towarzyszy” odbył się plebiscyt, którego organizatorem było Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dziś w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyła się gala finałowa, podczas której nagrodzono najlepszych katechetów. Wśród nich był ks. Damian Migacz – duszpasterz niesłyszących z Tarnowa.

Ks. Migacz zdobył zaszczytne 3 miejsce w kategorii „Ksiądz katecheta, siostra, brat zakonny od edukacji ponadpodstawowej region tarnowski”. Jak powiedział w wywiadzie udzielonym dla STARnowa.tv „przed wszystkim stara się być towarzyszem życia”. Czyni to ucząc dzieci niesłyszące i słabosłyszące, które najczęściej posługują się językiem migowym i „pokazując im pewien styl życia, aby wybierali to, co wartościowe”.

Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie głosowania radiosłuchaczy. Księdzu Damianowi serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy owocnej pracy katechetycznej w kolejnych latach.