Msza na zakończenie roku szkolnego

Koniec roku szkolnego łączy się z licznymi podziękowaniami. Uczniowie dziękują swoim nauczycielom i wychowawcom za ich pracę. Dziękują również pedagodzy swoim podopiecznym za wspólnie przeżyty rok. Warto by jedni i drudzy podziękowali dobremu Bogu za Jego opiekę i łaski, jakie otrzymali w minionym roku szkolnym. Do tego zaprosił społeczność szkolną ks. Damian Migacz z Duszpasterstwa Niesłyszących w Tarnowie, który odprawił Mszę Świętą dla dzieci, rodziców i pracowników z Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce