Na sądeckiej ziemi

Czas wakacji i urlopów w pełni. Także niesłyszący ruszają na turystyczne szlaki. Wśród nich jest grupa niesłyszących ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”, która przed kilkoma dniami ruszyła na sądecką ziemię.

Radomskich turystów w różnym wieku, którzy odwiedzili Stary i Nowy Sącz poprowadził ks. Damian Migacz – tarnowski duszpasterz niesłyszących.