Najlepsi niesłyszący wolontariusze

Już po raz czwarty we Wrocławiu odbył się konkurs, który miał na celu wskazanie najlepszych i najbardziej aktywnych wolontariuszy w mieście. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w środę 2 czerwca 2021 roku we wrocławskim ratuszu. Nagrodzeni zostali wolontariusze Fundacji FONIS.

Jak mówi ks. Tomasz Filinowicz – wrocławski duszpasterz niesłyszących i założyciel Fundacji FONIS – w naszej organizacji mamy około 40 wolontariuszy. Większość z nich to osoby niesłyszące i słabosłyszące związane z duszpasterstwem. Od dwóch lat koordynatorką wolontariatu w Fundacji FONIS jest niesłysząca Maria Gasiewicz. To właśnie ona w imieniu grupy odebrała nagrodę i zaszczytny tytuł „Wrocławskiej Wolontaryjnej Grupy Roku 2020”.

Wśród licznych aktywności podejmowanych przez wolontariuszy wrocławskiej Fundacji FONIS są również i te, których efekty widoczne są na naszej stronie internetowej (np. Liturgia Słowa w języku migowym).

Serdecznie gratulujemy zwycięstwa!