Nartorekolekcje dla osób niesłyszących

W pierwszym tygodniu ferii zimowych dla województwa małopolskiego odbyły się nartorekolekcje dla osób niesłyszących z diecezji tarnowskiej.

– Była to wspaniała okazja do integracji i wymiany doświadczeń sportowych. Tematem tego rocznych rekolekcji było hasło obecnego roku duszpasterskiego „Posłani w pokoju Chrystusa” i nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole – wyjaśnia ks. Damian Migacz, duszpasterz osób niesłyszących w diecezji tarnowskiej i organizator nartorekolekcji.

Centralnym wydarzeniem była codzienna Eucharystia w kościele w Ochotnicy Górnej. W czasie wolnym uczestnicy korzystali z piękna przyrody i dobrej pogody, szusując na kotelnickich stokach w Białce Tatrzańskiej. W wydarzeniu tym udział wzięło łącznie 40 osób, a w tym klerycy z WSD Tarnów, którzy należą do Seminaryjnego Koła Duszpasterstwa Niesłyszących, młodzież ze Szkoły dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie oraz ich rodzice.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce