Niedziela Palmowa w diecezji sandomierskiej

W Niedzielę Palmową w diecezji sandomierskiej odbywały się Msze Święte w języku migowym w trzech ośrodkach duszpasterskich. Niesłyszący modlili się w Ostrowcu Świętokrzyskim, Stalowej Woli i oczywiście w Sandomierzu.

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Liturgia Niedzieli Palmowej jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.

Zwyczaj święcenia palm pojawił się w Kościele w XI wieku. Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce