O dzierżawcach winnicy czyli o mnie i o Tobie

Przypowieść o dzierżawcach winnicy odnosi się do Narodu Wybranego, który jest Bożą Winnicą, a który odrzucił zarówno proroków, jak i Syna Bożego posłanego do nich z orędziem o Królestwie. Przypowieść ta jest także obrazem wielu osób, które otrzymują w dzierżawę życie, aby przynosić dobre owoce. Dotyczy także mnie i Ciebie. Mówił o tym ks. Tomasz Filinowicz w kazaniu na 27 niedzielę zwykłą wygłoszonym w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce