Odznaczone, Zasłużone – serdecznie gratulujemy!!!

W dniu 28 czerwca 2022 r. w katedrze poznańskiej zostały odprawione uroczyste odpustowe nieszpory ku czci św. Piotra i Pawła.
Podczas uroczystości Arcybiskup Stanisław Gądecki odznaczył medalem Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis (Wielce Zasłużony dla Archidiecezji Poznańskiej) Panią Lucynę Krause i Panią Teresę Sółkowską.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Wyrażamy również radość, że w Duszpasterstwie Niesłyszących w Poznaniu są osoby takie jak pani Lucyna i pani Teresa, które z oddaniem służą społeczności niesłyszących.