Ogólnopolska Konferencja Duszpasterstwa Niesłyszących

Krajowy Duszpasterz Niesłyszących – ks. Łukasz Pasuto wskrzesił chlubną tradycję corocznych konferencji Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce. Po ubiegłorocznym zjeździe, jaki odbył się w Tarnowie, przyszła kolej na centrum Polski. We wtorek 15 października 2019 roku kapłani, siostry zakonne i świeccy zaangażowani w duszpasterstwo niesłyszących przyjechali do Porszewic koło Łodzi.

Podczas konferencji poruszone zostały m.in. następujące tematy: metodologia katechezy osób Niesłyszących, zaangażowanie świeckich w Duszpasterstwo Niesłyszących na przykładzie Duszpasterstwa Niesłyszących we Wrocławiu, adaptacja Mszału Rzymskiego dla potrzeb osób niesłyszących, aplikacja dla Niesłyszących, kalendarz niesłyszących na rok 2020, prezentacja kursu PJM przez przedstawicieli PZG oraz organizacja spotkania Taize we Wrocławiu dla niesłyszącej młodzieży. Na zakończenie odprawiono Mszę Świętą w intencji osób Niesłyszących, zaś krajowy Duszpasterz zaprosił na kolejną konferencję, którą zaplanowano na 6 października 2020 roku.