Piątek 2 tygodnia Adwentu – ks. Bogdan Kołodziejski

Lepiej dziękować niż narzekać – zachęca dziś ks. Bogdan Kołodziejski, duszpasterz niesłyszących z diecezji płockiej. Zapraszamy na kolejne rozważanie z cyklu „Czuwajcie – migane rozważania na każdy dzień”.

Ewangelia na dzisiejszy dzień (Mt 11, 16-19)

Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście”. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».