Pielgrzymka Niesłyszących do Grecji śladami Św. Pawła

Zakończyła się Diecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do Grecji śladami Św. Pawła. Trwająca od 5 do 13 sierpnia pielgrzymka zorganizowana została przez diecezjalnego duszpasterza Niesłyszących w Tarnowie – Ks. Damiana Migacza. Uczestniczyło w niej 50 osób z wadą słuchu z różnych miast i wiosek diecezji tarnowskiej, a także kilka osób z poza niej.
Jak mówi ks. Damian – organizator pielgrzymki – celem było zobaczyć miejsca związane z powstawaniem pierwszych wspólnot chrześcijańskich, poznanie historii ewangelizacji św. Pawła, głębsze zrozumienie listów św. Pawła z Nowego Testamentu, poznanie sytuacji dzisiejszego chrześcijaństwa w Grecji, historii państwa i zwiedzenie pięknych miejsc, takich jak: Skopje, Meteory, Delfy, Korynt, Nafplio, Ateny, Saloniki.
Pielgrzymka była zorganizowana we współpracy z Fundacją Pomagamy Głuchym, Firmą turystyczną WACTUR. Wyjazd został dofinansowany przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Wszyscy uczestnicy są niezmiernie wdzięczni za zorganizowanie takiej pielgrzymki dostosowanej do potrzeb komunikacyjnych osób Głuchych. Wszystkie treści oraz modlitwy były tłumaczone na język migowy przez Ks. Damiana Migacza.
– Mamy nadzieję, że ks. Damian zorganizuje za rok kolejną pielgrzymkę dla nas Głuchych, by rozwijać naszą religijność, wiedzę o świętych miejscach i byśmy mogli się integrować w swoim środowisku – mówi uczestniczka pielgrzymki Pani Marta.