Pielgrzymka Niesłyszących do Panewnik

Duszpasterstwo Niesłyszących Archidiecezji Katowickiej zaprasza na pielgrzymkę Osób Niesłyszących i ich Rodzin do Panewnik, która odbędzie się w sobotę 29 stycznia 2022 roku. Tradycyjnie na koniec okresu Bożego Narodzenia odbędzie się adoracja przy Żłóbku Pana Jezusa w Bazylice Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.
Program wydarzenia przedstawia się następująco:
11.00 – Spowiedź
12.00 – Msza Święta w intencji Osób Niesłyszących i ich Rodzin
13.00 – Prezentacja
13.30 – Posiłek