Pielgrzymka Niesłyszących do Piekar Śląskich

Na niedzielę 9 czerwca 2024 roku zaplanowano doroczną pielgrzymkę niesłyszących do Piekar Śląskich. Duszpasterze Archidiecezji Katowickiej zapraszają swoich wiernych do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. W tym roku przypada 25 rocznica śmierci ks. Konrada Lubosa – wieloletniego i zasłużonego duszpasterza niesłyszących nie tylko na śląskiej ziemi, ale również całej Polski. Z tej racji na zakończenie Mszy na grobie tego kapłana (oraz innych zmarłych duszpasterzy niesłyszących) zostaną zapalone znicze. Po wspólnym posiłku natomiast zaplanowano spotkanie z rodziną ks. Lubosa. Szczegółowy program przedstawia się następująco:

godz. 10.00 – spowiedź 

godz. 10.40 – Msza Święta z kazaniem

godz. 12.00 – wspólne zdjęcie

godz. 12.30 – zapalenie zniczy na grobach duszpasterzy osób niesłyszących – 25 rocznica śmierci ks. Konrada Lubosa

godz. 13.00 – poczęstunek dla uczestników pielgrzymki w ogrodach za probostwem

godz. 14.00 – spotkanie z rodziną ks. Lubosa w auli za probostwem

 

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce