Pielgrzymka Niesłyszących do Piekar Śląskich 2023

Duszpasterstwo Niesłyszących Archidiecezji Katowickiej zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Piekar Śląskich. Została ona zaplanowana na niedzielę 18 czerwca 2023 roku. Program pielgrzymki przedstawia się następująco:

godz. 10.00 – spowiedź

godz. 10.45 – Msza Święta z kazaniem, wspólne zdjęcie, zapalenie zniczy na grobach duszpasterzy osób niesłyszących

godz. 13.00 – poczęstunek dla uczestników pielgrzymki w ogrodach za probostwem

godz. 14.00 – spotkanie w auli za probostwem, prezentacja na 100-lecie urodzin ks. Konrada Lubosa

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce