Pielgrzymka Niesłyszących do Sanktuarium bł. Karoliny

28 maja 2022 roku odbyła się diecezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Osoby Niesłyszące przybyli do Wał Rudy, gdzie urodziła się i żyła błogosławiona Karolina. Następnie przeszli od domu rodzinnego Błogosławionej drogą krzyżową do miejsca męczeństwa. Następnie przejechali do sanktuarium, by wysłuchać świadectwa wiary jednej z uczestniczek pielgrzymki. Grupę powitał kustosz sanktuarium – ks. Zbigniew Szostak.
Po tym Głusi przeżyli Mszę św. przy sarkofagu ze szczątkami bł. Karoliny, której przewodniczył diecezjalny duszpasterz Niesłyszących Diecezji Tarnowskiej – ks. Damian Migacz. Po oddaniu czci błogosławionej i pamiątkowym zdjęciu, grupa pielgrzymów przeszła do zabawskiej stodoły, w której posilili się pyszną pizzą z pieca. Integracyjne spotkanie potrwało do popołudniowych godzin.