Pielgrzymka Niesłyszących na Górę Świętej Anny

Jak informuje Effatha – Duszpasterstwo Niesłyszących w Opolu doroczna Pielgrzymka Niesłyszących na Górę Świętej Anny w tym roku została zaplanowana na sobotę 31 lipca 2021 roku. Organizatorzy zapraszają na godzinę 10 do skorzystania z sakramentu spowiedzi w bazylice.

Głównym punktem programu będzie Msza Święta. Rozpocznie się ona o godzinie 11 i będzie jej przewodniczył biskup Jan Kopiec z Gliwic.

Serdecznie zapraszamy.