Poniedziałek 3 tygodnia Adwentu – ks. Stanisław Gurba

Migane rozważanie na poniedziałek 3 tygodnia Adwentu przygotował ks. Stanisław Gurba – duszpasterz niesłyszących w diecezji sandomierskiej. Kapłan nawiązuje w rozważaniu do pytania jakie Żydzi kierowali do Jezusa: „Jakim prawem to czynisz? i kto Ci dał tę władzę?”.

Ewangelia na dzisiejszy dzień (Mt 21, 23-27)

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? i kto Ci dał tę władzę?»

Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?» Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka».

Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».