Poświęcenie pokarmów w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.