Powołanie Rady Duszpasterstwa Niesłyszących

Powołanie Rady Duszpasterstwa Niesłyszących. Wraz z końcem listopada ks. Łukasz Pasuto – krajowy duszpasterz niesłyszących, powołał Radę Duszpasterstwa Niesłyszących. Jej celem jest praca dla lepszego koordynowania działań duszpasterskich, uskutecznienia obecności Kościoła w życiu niesłyszących jak również tworzenia nowych pomysłów na rzecz służby i zbawienia.

Radę tworzą następujący kapłani: ks. Wiesław Kamiński (Archidiecezja Łódzka), ks. Bogusław Świech (Archidiecezja Katowicka), Artur Stopikowski (Archidiecezja Częstochowska) i ks. Tomasz Filinowicz (Archidiecezja Wrocławska). Ponadto w skład rady weszły następujące osoby świeckie: pani Elżbieta Gurska – prezes Stowarzyszenia Effeta w Gdyni, pani Mariola Czadankiewicz-Klimek – Archidiecezja Katowicka, pani Anna Michalska – niesłysząca z Archidiecezji Katowickiej, pani Renata Maciejewska – niesłysząca z Archidiecezji Wrocławskiej oraz pan Maciej Kowalski – niesłyszący z Archidiecezji Łódzkiej.

Datę pierwszego spotkania Rady Duszpasterstwa Niesłyszących ks. Łukasz Pasuto przedstawi pod koniec stycznia 2019 roku. Najpewniej będzie ono w lutym.

Wszystkim członkom nowopowstałej Rady życzymy owocnej pracy. Ufamy, że będzie ona służyć zarówno dobru Kościoła, jak też niesłyszącym w Polsce.