Poznaj swoją godność, chrześcijaninie!

Święty papież Leon Wielki w jednym ze swoich kazań zachęcał słuchaczy, aby poznali swoją godność bycia chrześcijaninem. W podobny sposób zwrócił się do uczestników niedzielnej Mszy Świętej ks. Tomasz Filinowicz. Wyjaśnił, co to znaczy godność, by następnie wskazać, że chrześcijanin powinien Chrystusa kochać więcej niż ojca i matkę, syna czy córkę oraz brać krzyż, by podążać za Chrystusem.

Zapraszamy do oglądania kazania w języku migowym wygłoszonym w 13 niedzielę zwykłą

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce