Poznańska młodzież na Jasnej Górze

Młodzież z ostatnich klas szkoły branżowej i technikum z Ośrodka dla Niesłyszących w Poznaniu pielgrzymowała na Jasną Górę. Dzięki zapobiegliwości ks. Marcina uczestnicy pielgrzymki podczas Mszy Świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej mogli zająć uprzywilejowane miejsca w prezbiterium (czyli tuż przed obrazem). Kapłan zadbał również o tłumaczenie Mszy na język migowy.