Praktyka w Duszpasterstwie Niesłyszących

Wraz z końcem sierpnia w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu rozpoczął swoją praktykę wakacyjną diakon Wojciech Porzuczek. Pochodzący z diecezji kieleckiej diakon studiuje w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Od blisko dwóch lat uczy się języka migowego, a teraz ma okazję sprawdzić się w rzeczywistym kontakcie z niesłyszącymi w pracy duszpasterskiej.

Praktyka w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu będzie trwała cały wrzesień, zaś jej zakres obejmuje posługę liturgiczną, katechetyczną, kancelaryjną oraz pracę z grupami.

Wyrażamy radość, że wśród kolejnego pokolenia przygotowującego się do kapłaństwa pojawiają się i tacy diakoni, którzy uczą się języka migowego i chcą pracować wśród niesłyszących. Księdzu diakonowi życzymy udanej praktyki i mamy nadzieję, że wyda ona dobre owoce.

 

Bieżące informacje z Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce