Prawdziwy powód czy zwykła wymówka? – migane kazanie

Różne mogą być powody odmowy. Niektóre z nich są poważne inne błaha. Te drugie to najczęściej zwykłe wymówki, czyli takie odpowiedzi, za którymi człowiek chce ukryć prawdziwą motywację. Nie inaczej było z gośćmi zaproszonymi na ucztę w przypowieści czytanej w 28 niedzielę zwykłą (Mt 22, 1-14). Nawiązując do tego ksiądz Tomasz Filinowicz pytał uczestników niedzielnej Mszy o powód odmowy względem Boga. Pogratulował też tym, którzy pozytywnie odpowiedzieli na Boże wezwanie.

Zapraszamy do oglądania kazania w języku migowym wygłoszonego w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu:

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce