Prośba Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

Otrzymaliśmy prośbę z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o pomoc w realizacji badań, które dotyczą osób niesłyszących. Poniżej prezentujemy treść prośby oraz linki do stron internetowych z ankietami przetłumaczonymi na Polski Język Migowy.

Szczęść Boże!

Zwracam się do Duszpasterstwa Głuchych z ogromną prośbą o pomoc w realizacji badań naukowych prowadzonych przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Celem podjętego badania jest ustalenie, czy osoby głuche w kontakcie ze służbą zdrowia napotykają bariery, które mogą mieć wpływ na jakość świadczonych usług. Są to jedne z pierwszych badań, które mają przybliżyć środowisku medycznemu, postrzeganie tego zagadnienia przez osoby głuche, i które wierzę będą miały wpływ na pragnienie likwidacji owych barier oraz zapewnienie niesłyszącym równego dostępu do służby zdrowia. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w promocji i umieszczenie linków do ankiet na Państwa stronie internetowej i profilu na Facebooku. Ankiety zostały przetłumaczone na PJM. W załączniku pismo mojej Uczelni kierujące słowa zachęty do udziału w badaniu.

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych przygotował również zaproszenie do wypełnienia ankiety, które można również umieścić na Facebooku czy Państwa stronie internetowej, o co bardzo proszę. Wierzę, że ustalenie problemów z jakimi borykają się osoby Głuche przez oddanie im „głosu” w tej sprawie, może być zalążkiem pozytywnych zmian. https://youtu.be/21UGQpSyRGA

Linki do ankiet:

Ankieta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt20coZOdybdLctE4H_r9atF1eyFkAnRrv2vxiiBgbZ2k_KQ/viewform?usp=sf_link

Wywiad: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaMv3wztZVE5RwctjHS0fGIavLK2v_xE2S0Z-6qhL-uqgJ1A/viewform?usp=sf_link

Za wszelką pomoc gorąco dziękuję

Joanna Roczyńska
Asystent Gdański Uniwersytet Medyczny