Prymicje ks. Bogdana Kołodziejskiego z Płocka

W sobotę 15 czerwca 2019 roku odbyły się święcenia kapłańskie w Płocku. Wśród nowo wyświęconych kapłanów jest ks. Bogdan Kołodziejski, który w czasie studiów w seminarium uczył się języka migowego i poznawał świat ciszy. Wielokrotnie uczestniczył on w wydarzeniach związanych z Ogólnopolskim Duszpasterstwem Niesłyszących np. w rekolekcjach wakacyjnych dla młodzieży.
W niedzielę 16 czerwca w kościele św. Jakuba w Płocku ks. Bogdan odprawił Mszę prymicyjną, w której uczestniczyli niesłyszący i słabosłyszący z Płocka i z Wrocławia. Nowemu kapłanowi u progu pracy duszpasterskiej życzymy światła i mocy Ducha Świętego. Mamy też nadzieję, że znajomość języka migowego i bogate doświadczenie z kontaktów z niesłyszącymi wykorzysta w pracy duszpasterskiej.