Przez pustynię… do życia – kazanie na Zmartwychwstanie

Podobnie jak dawniej Naród Wybrany przez 40 lat wędrował po pustyni podobnie i dziś Lud Boży przez 40 dni podejmuje duchową walkę w okresie Wielkiego Postu, by mogło umrzeć wszystko co słabe i grzeszne, i aby – jak Jezus Chrystus – przez śmierć przejść do życia. O tym mówił w kazaniu na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego wrocławski duszpasterz ks. Tomasz Filinowicz.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce