Przyjęli sakrament chrześcijańskiej dojrzałości

Dziś w Duszpasterstwie Niesłyszących i Niewidomych Archidiecezji Wrocławskiej odbyła się uroczystość bierzmowania młodzieży. Wspólnie modlili się uczniowie niesłyszący i niewidomi. Uroczystości przewodniczył ks. Adam Łuźniak – wikariusz generalny Archidiecezji Wrocławskiej.
Bierzmowanym życzymy, by Duch Święty prowadził i umacniał na drodze chrześcijańskiego życia.