Rekolekcje dla niesłyszących w Bydgoszczy

W Duszpasterstwie Niesłyszących i Słabosłyszących Diecezji Bydgoskiej po wielu latach przerwy odbyły się rekolekcje. W niedzielę 14 marca 2021 roku w kaplicy Krzyża Świętego bydgoskie środowisko świata ciszy mogło skorzystać z nauk rekolekcyjnych.

Głównym tematem tegorocznych rekolekcji – zgodnie z założeniami programu duszpasterstwa Kościoła w Polsce – jest temat Eucharystii. Uczestnicy dowiedzieli się jak dobrze w niej uczestniczyć.

Gratulujemy zaangażowania księdzu Piotrowi Książkiewiczowi – duszpasterzowi z Bydgoszczy. W czasach epidemii koronawirusa, gdy wiele inicjatyw jest odwoływanych, kapłan pokazuje, że można prowadzić pracę duszpasterską. Życzymy niech przyniesie ona dobre owoce.