Religijność młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej

Religijność młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Struktura i uwarunkowania – to tytuł wydanej w tym roku w Lublinie książki. Jej autorka Magdalena Bednarska jest pedagogiem, surdopadagogiem, tłumaczem języka migowego, wieloletnim praktykiem, któremu jest bardzo bliska praca z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi.W centrum tej monografii są trzy elementy: osoby niesłyszące i słabosłyszące; religia i religijność oraz uwarunkowania podmiotowe i środowiskowe.

Książka – jak pisze Autorka we wstępie – powstawała wiele lat. Nie jest wyłącznie teoretycznym, ale precyzyjnie przygotowanym opracowaniem metodologicznym zagadnienia religijności i jej uwarunkowań u młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej.

Książka do nabycia u pani Magdaleny Bednarskiej lub w Wydawnictwie KUL.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce