Rozpoczynamy nowy rok katechetyczny

1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny i – co za tym idzie – także nowy rok katechetyczny. W Ośrodkach Niesłyszących w całej Polsce pracują kapłani, siostry zakonne i ludzie świeccy, którzy podejmują trud uczenia wiary młodych ludzi niesłyszących i słabosłyszących. Życzymy im wiele siły i wytrwałości w tym niełatwym zadaniu.

Zdjęciami z pierwszego dnia szkoły podzielił się z nami ks. Marcin Płóciennik z Duszpasterstwa Niesłyszących Archidiecezji Poznańskiej.

Aktualności z Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce