Spotkania głuchych w świątecznym klimacie

Docierają do nas liczne sygnały z różnych stron Polski o spotkaniach głuchych w świątecznym klimacie. W poszczególnych punktach duszpasterskich na terenie całego kraju kapłani organizują dla swoich niesłyszących i słabosłyszących okazję do spowiedzi świętej. Następnie zapraszają na Mszę Świętą w języku migowym oraz spotkanie opłatkowe. Bywa też tak, że to Głusi zapraszają swoich kapłanów na spotkanie opłatkowe.

Ponadto wielu duszpasterzy odwiedza oddziały i koła Polskiego Związku Głuchych oraz innych organizacji działających na rzecz środowiska, którzy również organizują świąteczne spotkania. 

Poniżej prezentujemy tylko kilka zdjęć ze spotkań głuchych w świątecznym klimacie. Więcej znajdziecie na naszym profilu fb: www.facebook.com/effatha24com 

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce