Spotkanie odpowiedzialnych za duszpasterstwa specjalistyczne

Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za duszpasterstwa specjalistyczne, podczas którego został zaprezentowany Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2024/2025. Jego hasło przewodnie „Pielgrzymi nadziei” wskazuje na bezpośrednią korelację z Rokiem Świętym 2025. Nasze Duszpasterstwo reprezentował ks. Tomasz Filinowicz.

Podczas spotkania, duszpasterze i przedstawiciele życia konsekrowanego wymienili się doświadczeniami z wydarzeń i inicjatyw pastoralnych związanych z realizacją obecnego Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Przedstawili również propozycje dotyczące sposobów realizacji programów duszpasterskich w swoich środowiskach.

Bp Waldemar Musioł, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP, wyraził wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie i posługę duszpasterską w zakonach męskich, zgromadzeniach zakonnych, klasztorach kontemplacyjnych i instytutach świeckich.

Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP odpowiedziało ponad 30 krajowych duszpasterzy specjalistycznych oraz przedstawicielka instytutów świeckich.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce