Spotkanie w Niedzielę Palmową w Ełku

Jak informuje ks. Artur Hałucha – duszpasterz niesłyszących diecezji ełckiej, w Niedzielę Palmową odbyło się spotkanie Duszpasterstwa w parafii św. Jana Pawła II w Ełku. Po Mszy Świętej miało miejsce dzielenie się „święconką”, ognisko z kiełbaskami oraz kawa, herbata i ciasto na terenie przy parafialnym. Kapłan dziękuje serdecznie organizatorom, sponsorowi oraz księdzu proboszczowi Tadeuszowi Białousowi z parafianami za gościnność.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce