Środa 3 tygodnia Adwentu – ks. Marcin Płóciennik

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? – pytali Jezusa uczniowie Jana Chrzciciela. Ks. Marcin Płóciennik – duszpasterz niesłyszących z archidiecezji poznańskiej, nawiązując do tych słów, pyta dziś: Czy chcemy poznać naszego Zbawiciela i co robimy, aby lepiej Jezusa znać?

Ewangelia na dzisiejszy dzień (Łk 7, 18b-23)

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»

Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»

W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście: Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».