„Świadkowie” – Droga krzyżowa w języku migowym

Dziś Wielki Piątek. Dzień męki i śmierci Jezusa. Pomocą w dobrym przeżyciu tego dnia może być nabożeństwo Drogi krzyżowej. Zapraszamy do skorzystania z propozycji modlitwy w języku migowym przygotowanej przez Duszpasterstwo Niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej oraz Fundację FONIS.

Droga krzyżowa „Świadkowie” to relacja 14 osób, które spotkały Jezusa w czasie jego drogi na Golgotę. Począwszy od Piłata, który wydał wyrok, a skończywszy na Józefie z Arymatei, który użyczył swego grobu dla pogrzebania ciała Jezusa, każdy w jakiś sposób przeżył spotkanie z Cierpiącym Sługą Jahwe. Ksiądz Tomasz, prowadzący nabożeństwo zachęca do jeszcze jednego – piętnastego spotkania. Ma to być Twoje spotkanie z Jezusem, który dla Ciebie przyjął krzyż.