Święta, święta i po świętach -relacja z Ełku

Ksiądz Artur Hałucha, który od wielu już lat posługuje niesłyszącym w diecezji ełckiej przesłał nam relację z ostatnich dwóch spotkań w Duszpasterstwie Niesłyszących w Ełku. Pierwsze z nich było jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, zaś drugie zaledwie tydzień temu.

Przed świętami Bożego Narodzenia 18 grudnia 2022 roku niesłyszących z Diecezji Ełckiej spotkali się w budynku WSD w Ełku. Była spowiedź i Msza Święta. Dziękowaliśmy sobie wzajemnie za wspólną drogę wiary i pomoc w 2022 roku. Składaliśmy sobie wzajemnie życzenia i łamaliśmy się opłatkiem. Obiecaliśmy sobie pamięć podczas wspólnych wigilii w naszych domach rodzinnych.

W nowy 2023 rok weszliśmy pełni wiary, że wspólnie z Panem Jezusem pokonamy trudności i smutki życia. Tradycyjnie w III niedzielę miesiąca 15 stycznia 2023 roku głusi z diecezji ełckiej uczestniczyli we Mszy Świętej. Tym razem z katedrze ełckiej. Ksiądz podczas homilii poruszył sprawę życiowych powołań do małżeństwa, kapłaństwa, czy życia konsekrowanego. Uczestnicy liturgii otrzymali kalendarz i słodycze. Dziękuję Fundacji FONIS z Wrocławia za przygotowanie i kolportaż kalendarza. Wszystkim niesłyszącym, kolegom kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo ludzi niesłyszących w Polsce w imieniu własnym i ludzi z duszpasterstwa diecezji ełckiej życzę błogosławieństwa Bożego i zdrowia w Nowym Roku.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce