Święty Mikołaj w dolnośląskim świecie ciszy

Święty Mikołaj w świecie ciszy. W Duszpasterstwie Niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej niedziela 4 grudnia 2022 roku była radosnym czasem oczekiwania i przeżywania spotkania ze świętym Mikołajem. W spotkaniu wzięło udział 115 dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz słyszących dzieci G/głuchych rodziców (CODA).

Wyjątkowość spotkania polegała na tym, ze dzień świętego Mikołaja przeżywany był z prawdziwym biskupem. I choć miał na imię Maciej, był jednak wspaniałym Mikołajem. Ksiądz biskup Maciej Małyga najpierw odprawił dla dolnośląskiego świata ciszy Mszę Świętą w kościele NMP na Piasku. W kazaniu odwołując się do niedzielnej Ewangelii, podkreślił, że jeśli będziemy blisko Pana Boga, On niczym wiejadło oddzieli w naszym życiu dobro od zła. Przesieje słabości a zostawi tylko to, co wartościowe i dobre.

Po skończonej Mszy Świętej dzieci uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji FONIS. Najmłodsze z kolorowego papieru zrobiły piękny łańcuch choinkowy, starsze malowały pierniki oraz przygotowały papierowe mikołaje. Najstarsze natomiast wystąpiły z układem tanecznym, który zaprezentowały przed otrzymaniem prezentów.

Spotkanie mogło się odbyć dzięki życzliwemu wsparciu wielu ludzi. Fundacja FONIS nie tylko pomogła w sprawach organizacyjnych, ale również zadbała o przygotowanie prezentów.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce