Kalendarz Niesłyszących – ks. Zbigniew Staszkiewicz

Październikowa Kalendarza Niesłyszących 2023 przygotowanego przez wrocławską Fundację FONIS prezentuje postać ks. Zbigniewa Staszkiewicza, wieloletniego duszpasterza niesłyszących i słabosłyszących na lubelskiej ziemi. Ksiądz Zbigniew Staszkiewicz urodził się w 1924 roku w Kowlu na Wołyniu. Jako młody chłopak w czasie II …