Tłumaczenie Biblii na język migowy

Tłumaczenie Biblii na język migowy w praktyce duszpasterskiej i katechetycznej – to tytuł konferencji dla duszpasterzy i katechetów pracujących w osobami niesłyszącymi w Polsce. Konferencja odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach we wtorek 15 listopada 2022 roku. Program przedstawia się następująco:

Godz. 9.00 – 9.30       Rejestracja uczestników konferencji

Godz. 9.30 – 10.15      Święta Księga Biblii (ks. Tomasz Kusz, kapłan Archidiecezji Katowickiej, doktor teologii w zakresie biblistyki)

Godz. 10.15 – 11.00    Strategie i techniki tłumaczeniowe (p. Monika Szela, filolog języka angielskiego i rosyjskiego, doktor nauk humanistycznych)

Godz. 11.00 – 11.30   Przerwa kawowa

Godz. 11.30 – 12.15    Trudności w tłumaczeniu Biblii na Polski Język Migowy (dr Agata Herc z Fundacji Polskiego Języka Migowego, koordynatorka projektu Biblia w PJM)

Godz. 12.15 – 13.00   Dyskusja

Godz. 13.00 – 14.00   Obiad

Godz. 14.00 – 14.30   Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce

Godz. 14.30 – 15.00   Msza Święta i zakończenie spotkania.

Chętnych do udziału w konferencji zapraszamy do kontaktu z Krajowym Duszpasterzem Niesłyszących – ks. Tomaszem Filinowiczem (tel. 510 635 490 lub mail: kontakt@effatha24.com) do dnia 10 listopada 2022 roku.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce