Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku hasłem przewodnim są słowa z Ewangelii św. Jana: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (J 15, 5-9). Wśród wielu wydarzeń o charakterze ekumenicznym jest też nabożeństwo z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Jak informuje diakon Barbara Adamus, która jest Duszpasterzem Niesłyszących Kościoła Luterańskiego, w piątek – 22 stycznia – o godz. 18:00 odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo Słowa w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego 1 w Warszawie. W trakcie nabożeństwa będą wręczone nagrody Polskiej Rady Ekumenicznej osobom szczególnie oddanym ekumenicznemu ruchowi. Nabożeństwo będzie transmitowane przez Studio Lutheraneum na kanale YT Luteranie w Warszawie z tłumaczeniem na Polski Język Migowy. Link do transmisji: https://youtu.be/pfsSbbTv3DY Zapraszamy serdecznie!

www.effatha24.com – bieżące informacje z Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce