Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kościół napełniony Duchem Świętym jak święta Elżbieta w scenie Nawiedzenia chwali Maryję: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”. Maryja jest dla nas wzorem wiary, bo potrafi zobaczyć, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił w jej życiu. Widzi to choć jeszcze 9 miesięcy będzie musiała czekać na narodzenie Syna, 30 lat czekać na pierwszy cud w Kanie Galilejskiej i 431 lat czekać na pierwszy oficjalny maryjny dogmat w nauczaniu Kościoła. O tym mówił ks. Tomasz Filinowicz we Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Na zakończenie Eucharystii – zgodnie z polską tradycją – kapłan poświęcił pierwociny zieleni, zbóż, ziół i owoców.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce