W górę i w dół – kazanie w języku migowym na 19 niedzielę zwykłą

W szóstym rozdziale Ewangelii według świętego Jana najpierw Żydzi słuchający Jezusa chcą Go obwołać królem (zaraz po cudownym rozmnożeniu chleba), a potem szemrają przeciwko Niemu (gdy mówi „Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił). Jak sinusoida zmienia się także życie proroka Eliasza, o którym mówiło I czytanie niedzielnej Liturgii Słowa.

O tej zmienności mówił ks. Tomasz Filinowicz w kazaniu w języku migowym wygłoszonym w 19 niedzielę zwykłą w kaplicy Duszpasterstwa Niesłyszących we Wrocławiu. Zachęcił też wiernych, aby często korzystali z tego Chleba, który daje siłę do tego, aby po każdym upadku znów piąć się w górę.