W Poznaniu ruszyły prace związane z synodem

W Poznaniu ruszyły prace związane z synodem. W tamtejszym Duszpasterstwie Niesłyszących w niedzielę 13 lutego 2022 roku gościły panie Dorota, Barbara i Bożena, które opowiedziały o trwającym w Kościele synodzie. Panie będą koordynować w poznańskim Duszpasterstwie to, co dziać się będzie w związku z synodem.
Ponadto niedziela obfitowała w rozmaite wydarzenia. Do grona starszych ministrantów dołączył Adam, który podczas Mszy otrzymał albę i odtąd będzie jej używał w czasie służby liturgicznej. Ks.Marcin poświęcił świece dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej, zaś w związku z dniem chorego udzielony został Sakrament Chorych.