Walka wciąż trwa, zwyciężą wytrwali

Jezus Chrystus przez śmierć i zmartwychwstanie pokonał szatana. Wciąż jednak trwa walka szatana z Kościołem. Próbuje on na różne sposoby zniszczyć Kościół i doprowadzić do apostazji, czyli odejścia ze wspólnoty Kościoła jak największej liczby osób. Robi to na tyle przebiegle, że nie tylko atakuje w Kościół z zewnątrz, ale też niszczy go od środka.

Jezus podpowiada, że „przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. Aby wytrwać w Kościele trzeba więc mocnej wiary, że to Jezus go ustanowił i daje w nim środki służące zbawieniu. Innej drogi nie ma.

Zapraszamy do oglądania kazania w języku migowym wygłoszonego przez ks. Tomasza Filinowicza w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu w 33 niedzielę zwykła (13 listopada 2022 roku).

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce