Wielki Post w Duszpasterstwie Niesłyszących w Poznaniu

Modlitwa w 5 Niedzielę Wielkiego Postu w Duszpasterstwie Niesłyszących w Poznaniu rozpoczęła się od nabożeństwa Drogi Krzyżowej przygotowanego i poprowadzonego przez ministrantów. Jak zapewnia ks. Marcin z poznańskiego Duszpasterstwa wciąż trwa pomoc Głuchym Ukraińcom. Mały Pasza (Paweł) przyniósł przygotowany przez siebie rysunek kościoła, w którym gromadzą się na modlitwie poznańscy niesłyszący, w zamian za to otrzymał misia z aparatem na uszach.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce