Wsparcie

Z inicjatywy ks. infułata Czesława Wali, wieloletniego duszpasterza osób niesłyszących, powstaje Ogólnopolski Dom dla Osób Głuchoniemych, Samotnych i Niepełnosprawnych im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem. Po kilku latach przygotowań, 20 maja 2018 r. rozpoczęto budowę. Zostały już wykonane fundamenty. Zakończenie pierwszego etapu prac planowane jest na 31 sierpnia 2019 r. Inwestorem jest Zgromadzenie Sióstr Salezjanek Świętych Serc, założone przez św. Filipa Smaldone do pracy z osobami niesłyszącymi.
Zachęcamy do wsparcia tego dzieła poprzez przekazanie dobrowolnej ofiary:
Nazwa: Ogólnopolski Dom dla Osób Głuchoniemych, Samotnych oraz Niepełnosprawnych im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem
Konto: 94 9430 0006 0044 0457 3000 0001
Tytuł: Cegiełka na rzecz budowy
Bóg zapłać za wszelkie dobro i wszelką życzliwość.