Wspólnota AA dla g/Głuchych i Słabosłyszących

Screen strony AA - Świat Głuchy i SłabosłyszącyPrzekazujemy informację od wspólnoty Anonimowych Alkoholików, która skierowana jest do osób g/Głuchych i słabosłyszących, poszukujących pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu. Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online w każdą niedzielę o godzinie 19.

Spotkania adresowane są zarówno do osób g/Głuchych, dla których jest zapewnione tłumaczenie na polski język migowy (PJM) jak i do osób słabosłyszących, dla których przygotowane są napisy w języku polskim. Na spotkaniach uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl.