XXII Pielgrzymka Niesłyszących do Zabawy

W sobotę 29 maja 2021 roku odbyła się pielgrzymka niesłyszących do Zabawy. Już 22 raz środowisko niesłyszących i słabosłyszących z Tarnowa i okolic przybyło do miejsca życia i męczeńskiej śmierci błogosławionej Karoliny Kózki.

Mszę Świętą dla wszystkich przybyłych poprowadził ks. Damian Migacz – duszpasterz niesłyszących diecezji tarnowskiej. Przed Mszą pielgrzymi uczestniczyli nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Modlitwę poprowadziły siostry zakonne na drodze męczeństwa błogosławionej Karoliny.

Przypomnijmy, że błogosławiona Karolina zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało. Tragedia jej śmierci nie miała świadków.
Pogrzeb sprawowany w niedzielę 6 grudnia 1914 r. zgromadził ponad 3 tysiące żałobników i był wielką manifestacją patriotyczno-religijną okolicznej ludności, która przekonana była, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Tak rozpoczął się kult Karoliny. Pochowano ją początkowo na cmentarzu grzebalnym, ale w 1917 roku bp Wałęga przeniósł jej ciało do grobowca przy parafialnym kościele we wsi Zabawa.
10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II beatyfikował Karolinę. W czasie Mszy beatyfikacyjnej powiedział: „Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia – to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie”.