Zakończyła się konferencja „Oto Słowo Boże”

Trzy dni trwała konferencja “Oto Słowo Boże” dla osób świeckich związanych z Duszpasterstwami Niesłyszących w różnych ośrodkach duszpasterskich w Polsce. W piątkowe popołudnie 7 lipca 2023 roku we Wrocławiu zebrała się ponad 40-osobowa grupa. Na zaproszenie Fundacji FONIS i Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Niesłyszących odpowiedziały zarówno osoby niesłyszące i słabosłyszące, jak też słyszące znające język migowy.

Pierwszy dzień, a właściwie tylko wieczór był czasem wzajemnego poznania się i wspólnej modlitwy. W ramach części rekreacyjnej zaś uczestnicy mogli podziwiać pokaz wrocławskiej fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia.

Drugi dzień konferencji był bardzo intensywny. Rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, po której rozpoczęła się część wykładowa. Najpierw s. Emilia Kąkol przybliżyła zebranym proces tworzenia się Biblii, a następnie historię tłumaczeń Pisma Świętego na przestrzeni wieków. Po niej swoje wystąpienie miał ks. Tomasz Filinowicz. Opowiedział o tłumaczeniach tekstów biblijnych na język migowy i specyfice tych tłumaczeń. Wskazał również praktyczne podpowiedzi, dla tych, którzy przygotowują tłumaczenia niedzielnych czytań w swoich ośrodkach duszpasterskich. W ten sposób płynnie rozpoczęła się część warsztatowa konferencji. Podzieleni na cztery grupy uczestnicy przygotowali tłumaczenia czytań na dziś, czyli na XVI niedzielę zwykłą. Po krótkiej popołudniowej przerwie odbył się ostatni panel konferencyjny. Pani Barbara Bednarska podzieliła się logopedycznym doświadczeniem pracy z niesłyszącymi dziećmi oraz swoim duszpasterskim zaangażowaniem. Wieczorem ci, którzy jeszcze mieli siły, wyruszyli na zwiedzanie Wrocławia. Był to też czas sprzyjający wzajemnemu poznaniu, wymianie doświadczeń i budowaniu relacji.

Konferencja “Oto Słowo Boże” zakończyła się udziałem w niedzielnej Mszy Świętej w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu. W czasie Liturgii wykorzystaliśmy tłumaczenia opracowane podczas sobotnich warsztatów. Dziękujemy za piękny czas i z nadzieją czekamy na kolejne konferencyjne spotkanie. Do zobaczenia za rok.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce