Zmarł ks. Kazimierz Szalasta – duszpasterz niesłyszących

W sobotę 16 października 2021 roku zmarł ksiądz Kazimierz Szalasta – wieloletni duszpasterz niesłyszących w diecezji katowickiej i w diecezji gliwickiej. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 19 października w rodzinnej parafii św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie. O godzinie 10.30 odbędzie się wprowadzenie ciała do kościoła i modlitwa różańcowa, a następnie o godzinie 11.00 Biskup Gliwicki odprawi Mszę Świętą pogrzebową. 

Kazimierz Władysław Szalasta urodził się 23 sierpnia 1945 roku w Zabrzu Pawłowie jako syn Alfreda i Zofii zd. Donoth. Po ukończeniu w 1963 roku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zabrzu i uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 26 marca 1970 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przyjął z rąk Biskupa Katowickiego Herberta Bednorza święcenia prezbiteratu. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: św. Józefa w Katowicach Załężu (1970-1793), św. Marii Magdaleny w Cieszynie (1973-1977), św. Wojciecha w Mikołowie (1977-1980), NSPJ w Nakle Śląskim (1980-1984) oraz Przemienienia Pańskiego w Katowicach (1984-1987), gdzie w latach 1986-1987 pełnił funkcję administratora parafii. Następnie w 1987 roku został proboszczem w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Katowicach Szopienicach, a od 29 lutego 1992 roku w parafii Wniebowzięcia NMP w Olszynie, gdzie zastała go decyzja o utworzeniu diecezji gliwickiej. W latach 1995-2003 był proboszczem parafii św. Józefa w Kaletach Jędrysku i dziekanem dekanatu Woźniki (1999-2002). Od 2003 do 2010 roku był rezydentem w parafii św. Jerzego w Gliwicach Łabędach. Po osiągnięciu wieku emerytalnego zamieszkał w domu rodzinnym w Zabrzu Pawłowie, a od 2017 roku w Domu Kapłana Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach.

W diecezji katowickiej był moderatorem diecezjalnego centrum duszpasterstwa głuchoniemych, niewidomych i umysłowo upośledzonych (1988-1992), duszpasterzem głuchoniemych i niewidomych w różnych ośrodkach duszpasterskich, członkiem Synodalnego Zespołu Studyjnego ds. Duszpasterstwa Specjalnego (1973-1976). Należał do Diecezjalnej Komisji Liturgicznej (1976-1986) oraz Rady Kapłańskiej (1986-1991). Był także ojcem duchownym kapłanów dekanatu Katowice Wschód (1989-1992).

W diecezji gliwickiej był w latach 1992-2008 pierwszym diecezjalnym duszpasterzem głuchoniemych. Stworzył diecezjalne struktury tego duszpasterstwa oraz przygotowywał innych kapłanów do kontunuowania misji posługi ludziom chorym.

 

Aktualności z Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce